Biomedicinsk vetenskap vid EUC i Nicosia

Biomedicinprogrammet (BSc) är en attraktiv, modern fyraårig utbildning. Programmet är CSN-berättigat.

Biomedicin bidrar till utvecklingen av nya behandlingsformer och läkemedel genom forskning om hur och varför sjukdomar uppstår.

Programmet är utformat för att ge studenterna en solid vetenskaplig grund i biologi som täcker grunderna i cellulär och molekylär biologi, biokemi, anatomi och fysiologi, genetik, immunologi och mikrobiologi i förhållande till människors hälsa och sjukdom.

Har du några frågor?
Studera biomedicinprogrammet utomlands, EUC i Nicosia.

De flesta kurser åtföljs av veckovisa laboratoriebaserade övningar under vilka studenterna bekantar sig med grundläggande laboratorietekniker som utförs inom studieområdet, och förvärvar de nödvändiga färdigheterna som gör dem konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.

Kurserna inkluderar:

  • Humanbiologi
  • Klinisk immunologi och hematologi
  • Bioinformatik
  • Molekylärbiologi
  • Histologi
  • Medicinsk genetik
  • Cancerbiologi

Biomedicinprogrammet förbereder också studenterna för att spela en viktig roll i förståelsen av den patogenetiska mekanismen bakom vanliga sjukdomar, och gör det möjligt för dem att delta i utvecklingen av ny kunskap för att upptäcka och behandla sjukdomar.

Studenterna är också engagerade i forskningsprojekt genom sitt examensarbete och är därmed redo för doktorandstudier, för att följa en akademisk- eller forskarkarriär inom det medicinska eller biomedicinska området.

Anställningsmöjligheter: studenter från biomedicinprogrammet kan anställas inom många områden, diagnostik, läkemedelsindustri, medicinsk teknik, vetenskaplig journalistik och forskning inom både den privata och offentliga sektorn.

Studieplan, Biomedicinprogrammet vid EUC, 240 ECTS

TERMIN 1, 30

BMS111 Introduktion till humanbiologi, 6
BMS112 Kalkyl I, 5
CHE113 Allmän och oorganisk kemi, 9
ENH090 Engelska för hälsovetenskap III, 5
EUC110 Akademiska färdigheter, 5

TERMIN 2, 30

BMS121 Organisk kemi, 6
BMS122 Anatomi I, 6
BMS123 Fysiologi I, 6
BMS124 Cellbiologi, 7
BMS125 Fysik för biomedicinska vetenskaper, 5

TERMIN 3, 30

BMS211 Anatomi II 6
BMS212 Fysiologi II 6
BMS213 Molekylärbiologi 6
BMS214 Biokemi I 7
BMS215 Tillämpad biostatistik 5

TERMIN 4, 30

BMS221 Biokemi II, 8
BMS222 Grundläggande epidemiologi, 6
BMS223 Histologi I, 8
BMS224 Medicinsk genetik, 8

TERMIN 5, 30

BIO307 Bioteknik, 5
BMS311 Utvecklingsbiologi och embryologi, 5
BMS312 Bioinformatik, 5
BMS313 Nutrition och metabolism, 5
BMS314 Reproduktionsbiologi, 5
RES303 Forskningsmetodik inom hälsovetenskap, 5

TERMIN 6, 30

BMS321 Mikrobiologi, 7
BMS322 Klinisk immunologi och hematologi, 7
BMS323 Bioetik och vetenskaplig integritet, 5
BMS324 Regenerativ medicin, 6
N/A Valbar kurs*, 5

TERMIN 7, 30

BMS411 Examensarbete I, 8
BMS412 Biomedicinska system, 6
BMS413 Cancerbiologi, 6
BMS414 Molekylär farmakologi, 5
N/A Valbar kurs*, 5

TERMIN 8, 30

BMS421 Slutarbete II, 12
BMS422 Klinisk kemi, 7
BMS423 Läkemedel och sjukdomar, 5
BMS424 Patobiologi, 6

* Valbara kurser väljs från listan nedan:
Kurskod ECTS

BIO308 Undervisning i biologi, 5
BMS325 Hälsovård och folkhälsa, 5
BMS326 Cellulär neurovetenskap, 5
BMS327 Toxikologi och rättsmedicin, 5
BMS415 Medicinsk psykologi, 5
BMS416 Personanpassad medicin, 5

Gör en intresseanmälan