Studera veterinärmedicin vid EUC i Nicosia

Veterinärprogrammet (DVM) är en modern internationell femårig utbildning. Den är ackrediterad enligt europeisk och internationell standard, samt berättigad till svenskt studielån.

 • Veterinärprogrammet är utformat för att ge studenterna en omfattande förståelse för biologiska, djur- och beteendevetenskaper, samt utbildning i kliniska och professionella färdigheter som krävs för att utöva veterinärmedicin.
 • Alla kärnämnen följer kraven i European System of Evaluation of Veterinary Training (ESEVT) och andra EU- och internationella direktiv.
 • Fullt ackrediterad genom Cyprus Agency of Quality Assurance and Accreditation in Higher Education (DI.P.A.E.)
 • Examen ger kandidater med Day One Competencies som krävs av ESEVT, EAEVE, FVE, RCVS och WOAH
 • Högkvalitativ simulering, kirurgisk simulering, avancerad uppgiftsträning, virtuell bildbehandling och andra avancerade laboratoriefaciliteter
 • Ett brett utbud av externa partnerskap för klinisk utbildning och valbar praktisk utbildning
 • Tidig introduktion till djurvård, djurhållning och klinisk praxis
 • Aktuella teman som behandlas inklusive One Health, Shelter Medicine, Wildlife, Animal Welfare
 • Toppmodernt veterinärmedicinskt undervisningssjukhus för smådjur vid EUC
 • Mångsidig studentgrupp och erfaren internationell fakultet
 • Studentcentrerat program med omfattande studentstödssystem
 • Aktivt lärande i små grupper med ett utmärkt förhållande mellan studenter och lärare
Har du några frågor?

Studera veterinärprogrammet vid EUC i Nicosia. Veterinärstudier utomlands.

DVM-programmet vid EUC följer en kompetensbaserad, integrerad läroplan som utrustar studenterna med kompetenser från dag ett – så att de självständigt kan utföra uppgifter på ingångsnivå inom veterinäryrket. Alla kärnämnen följer kraven i European System of Evaluation of Veterinary Training (ESEVT) och andra EU- och internationella direktiv.

Med en mångsidig internationell studentgrupp och en mycket engagerad fakultet får studenterna stöd och utmaningar på samma gång. Det utmärkta förhållandet mellan studenter och lärare i en inlärningscentrerad miljö kompletteras av sofistikerade laboratorieanläggningar med de mest avancerade simulerings- och färdighetsträningssystemen.

Studenterna får tidig exponering för djurvård, djurhållning och klinisk praxis och har tillgång till EUC Small Animal Veterinary Teaching Hospital och ett brett utbud av partnerskap för praktisk utbildning och valbar praktik.

Anställningsmöjligheter: utexaminerade från veterinärmedicinska programmet kommer att kunna gå in i alla allmänt erkända discipliner inom veterinäryrket.

Studieplan, veterinärprogrammet vid EUC, 300 ECTS

TERMIN 1, 30

VET100 Principer för djurskydd, beteende, juridik och etologi, 3
VET105 Biologiska processer I: Biologi, 6
VET110 Biostatistik och vetenskapliga forskningsmetoder, 3
VET115 Djurens struktur I, 6
VET120 Djurens funktion I, 6
VET125 Djurhållning I: Skötsel och hantering av djur, 6

SEMESTER 2, 30

VET130 En hälsa: Hälsa och miljö, 3
VET135 Biologiska processer II: Biokemi, 6
VET140 Genetik och utvecklingsbiologi, 6
VET145 Djurens struktur II, 6
VET150 Djurens funktion II, 6
VET155 Tillämpad etologi, 3

TERMIN 3, 30

VET200 Bevarande av vilda djur, 3
VET205 Patogener och försvarsmekanismer I: Immunologi/Mikrobiologi, 6
VET210 Djurens näring och metabolism, 6
VET215 Patologi och patofysiologi, I 6
VET220 Veterinär beteendemedicin, 3
VET225 Djurhållning II: Produktion av lantbruksdjur, 6

SEMESTER 4, 30

VET230 Epidemiologi och folkhälsa, 6
VET235 Patogener och försvarsmekanismer II: Infektionssjukdomar, 6
VET240 Farmakologi, 3
VET245 Patologi och patofysiologi II, 6
VET250 Djurens reproduktion, 6
VET255 Veterinära färdigheter I: Grundläggande, 3

TERMIN 5, 30

VET300 En hälsa: Zoonoser 3
VET305 Patogener och försvarsmekanismer III: Parasitologi, 6
VET310 Veterinär farmakologi och toxikologi, 6
VET315 Veterinär diagnostisk bilddiagnostik, 3
VET320 Medicin för smådjur I, 6
VET325 Veterinära färdigheter II: Smådjur och hästar, 6

TERMIN 6, 30

VET330 Livsmedelshygien I: Livsmedelsmikrobiologi, 6
VET335 Medicin för djurskydd, 3
VET340 Medicin för lantbrukets djur I, 6
VET345 Medicin och kirurgi för hästar, 3
VET350 Medicin för smådjur II, 6
VET355 Veterinärmedicinska färdigheter III: Lantbruksdjur, 6

TERMIN 7, 30

VET400 Livsmedelshygien II: Kvalitetssäkring, 6
VET405 Hälsostyrning av besättningar, 6
VET410 Medicin för lantbrukets djur II, 6
VET415 Patologi I, 3
VET420 Medicin för smådjur III, 6
VET425 Veterinäryrket: Klinikledning och lagstiftning, 3

TERMIN 8, 30

VET430 Livsmedelshygien ΙΙΙ: Kvalitetskontroll, 6
VET435 Anestesiologi, akut- och intensivvårdsmedicin, 6
VET440 Kirurgi för lantbruksdjur, 6
VET445 Patologi II, 3
VET450 Kirurgi för smådjur, 6
VET455 Capstone-projekt, 3

TERMIN 9, 30

VET500 Klinisk träning i smådjur I, 18
VET505 Klinisk träning av lantbruksdjur I, 6
VET510 Klinisk träning av hästdjur, 6

TERMIN 10, 30

VET515 Neurovetenskap/Mental hälsa II, 15
VET520 Friskvård för honor/ungar II, 12
N/A Valbar kurs*, 3

*Valbara kurser

VET525 Djurassisterad terapi, 3
VET530 Utfodring av sällskapsdjur, 3
VET535 Produkter och tjänster för djurhälsa, 3
VET540 Djur och social utveckling, 3

Gör en intresseanmälan