Studera medicin vid EUC i Nicosia

Läkarprogrammet (MD) är en modern, teknikdriven sexårig utbildning. Den är ackrediterad och legitimationsgrundande inom EU och även USA. Utbildningen är CSN-berättigad.

 • Fullständig ackreditering genom World Federation for Medical Education (WFME)-processen
 • Utformad efter EU-direktiv och andra internationella standarder för hälso- och sjukvårdsutbildning
 • Klinisk utbildning på både offentliga och privata sjukhus
 • Mångsidig studentgrupp med studenter från Tyskland, Österrike, Israel, Norge, Storbritannien, Irland, Ryssland, Australien, Italien, Danmark, Sverige, Kanada, USA och Grekland
 • Tilldelades första pris för ”Bästa medicinska lösning” och första pris för ”Bästa utbildningsinstallation” i Crestron International Awards-tävlingen
 • Examen förbereder studenterna för specialisering, akademisk utbildning och/eller forskning
 • Praktisk erfarenhet med hjälp av verklighetstrogna simulatorer och färdighetstränare. Tillgång till de mest avancerade medicinska och laboratorieanläggningarna

Du kommer att få uppleva en modern internationell medicinsk utbildning, med studenter från världens alla hörn, samt dra nytta av en engagerad fakultet med nobelpristagare bland dina professorer, och utveckla viktiga färdigheter genom klinisk praktik från första året, för att bygga kunskaper och färdigheter för din kommande karriär.

Har du några frågor?

Utbildningen passar både studenter som vill arbeta i Sverige efter examen, eller de som vill satsa på en internationell karriär. Vår grundliga kompetensbaserade läroplan ger studenterna de bästa metoderna inom patientvård med hjälp av innovativa undervisningsstrategier, avancerade simuleringsverktyg och klinisk färdighetsträning.

Motsvarande svensk allmäntjänstgöring (AT) ingår i läkarprogrammet. EUC har exklusiva avtal med de största offentliga och privata sjukhusen på Cypern för studenternas kliniska rotationer. Samt sommarpraktik i 10 länder ger erfarenhetsbaserat lärande inom en rad olika discipliner. All praktik sker på engelska. Våra erfarna akademiska-, kliniska- och karriärrådgivare hjälper studenterna att få ut mesta möjliga av sin utbildning och bli inspirerade läkare och ledare.

Läkaryrket erbjuder en dynamisk karriär som ständigt kommer att utmana dig att gå till nästa nivå, att interagera med många olika människor och att förbli i framkant av forskning och upptäckter. Läkare är ett yrke där vetenskaplig innovation har en praktisk tillämpning med problemlösning i verkliga livet, och där dina färdigheter kommer att efterfrågas för omedelbar anställning eller specialisering, samt i den akademiska världen och/eller forskning. Få yrken erbjuder sådana utmaningar, belöningar och erkännanden.

Mer info

Efter grundutbildningen erbjuder EUC följande:

Masterexamen

 • Folkhälsa: Infektionsprevention och kontroll (distansutbildning)
 • Folkhälsa: Primärvård (distans)
 • Medicinsk pedagogik (distans)
 • Folkhälsovetenskap (distans)

Doktorsexamen

 • Cancerbiologi och klinisk onkologi
 • Medicinsk vetenskap
 • Folkhälsovetenskap

Genom att säkerställa de högsta vetenskapliga och etiska standarderna inom medicinsk utbildning ackrediterades EUC School of Medicine genom de rigorösa standarderna och förfarandena från World Federation for Medical Education (WFME), vilket säkerställer följande:

 • Global Mark of Recognition EUC Medical Education Program är helt förenligt med globalt accepterade kriterier som stöds av Världshälsoorganisationen, World Medical Associations och International Association of Medical Regulatory Authorities.
 • ECFMG-behörighet för medicinska akademiker EUC School of Medicine uppfyller alla krav för Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) -certifiering som krävs för att studera eller arbeta i USA eller Kanada.

Den medicinska fakulteten har godkänts av Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG). Med detta godkännande kan studenter och utexaminerade från EUC School of Medicine ansöka till ECFMG om att ta US Medical Licensing Examination (USMLE) för medicinsk licensiering i USA. ECFMG-certifiering krävs för att utvärdera kvalifikationerna hos läkare som vill bedriva forskarstudier för att förvärva specialisering i USA samt för att få licens att utöva läkaryrket i USA.

School of Medicine, EUC är nu officiellt erkänd av Europaparlamentet och rådet på IMI-plattformen (Internal Market Information System). Detta ger EUC:s medicine kandidater ett "europeiskt yrkespass" som främjar deras rörlighet för att arbeta eller utbilda sig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Efter framgångarna med medicinprogrammet vid EUC började den nya filialen i Frankfurt sin verksamhet i september 2022 med samma moderna och innovativa läroplan på denna livliga centraleuropeiska plats.

Frankfurt är välutrustat för att stödja kraven på en medicinsk utbildning, och EUC-programmet och anläggningarna vid Frankfurt-filialen har utformats för att förbereda studenterna för en framgångsrik karriär inom medicin.

Med sin välutvecklade hälso- och sjukvårdssektor garanterar Frankfurt en förstklassig läkarexamen som öppnar dörrar till att praktisera medicin globalt.

EUC School of Medicine's MD Medicine program har fått utmärkelsen Five Stars på QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars University Ratings) rating av institutioner runt om i världen.

Detta utmärkta betyg uppnåddes med hänsyn till programmets konkurrenskraft och styrka, övergripande studentnöjdhet, förhållandet mellan lärare och studenter och sysselsättningsgraden för utexaminerade.

Genom rigorös och oberoende datainsamling och analys av resultatmått fick European University Cyprus också fem stjärnor inom undervisning, anställbarhet, internationalisering, online-lärande och inkludering.

Kliniska rotationer

Studenterna gör sina kliniska rotationer på offentliga och privata sjukhus över hela Cypern, framför allt på Larnaca och Nicosia General Hospitals. Dessutom ingår Institute of Neurology and Genetics, det privata sjukhuset Aretaineon, det privata sjukhuset Hippocrateion, det privata sjukhuset Apollonio, IASO Children och IASO General Hospital samt sjukhusen i Ygeia Group i Grekland och Hadassah University Hospital, Hebrew University i Israel i nätverket av associerade sjukhus på Cypern.

Sommarpraktikplatser

Den medicinska fakulteten har inrättat ett internationellt nätverk för sommarpraktik för praktisk utbildning (klinisk och forskning) av sina studenter vid välkända sjukhus och universitet utomlands, inklusive Shriners Hospitals for Children (USA), Imperial College London (Storbritannien), Barts of the London School of Medicine (Storbritannien), Weizmann Institute of Science (Israel) och Hebrew University of Jerusalem (Israel) i laboratoriet för Ada Yonath, Nobelpristagare och hedersprofessor vid EUC School of Medicine.

 

EUC School of Medicine har exklusiva samarbetsavtal med några av landets mest välrenommerade medicinska center, inklusive German Oncology Center och American Medical Center, för studenternas kliniska utbildning.

Studieplan, MD, 360 ECTS

TERMIN 1, 30

MD100 Medicinsk biokemi I, 6
MD105 Cellulär och molekylär biologi, 6
MD110 Fysik för biomedicinska vetenskaper, 6
MD115 Biostatistik, 6
MD120 Klinisk praktik och första hjälpen, 6

TERMIN 2, 30

MD125 Anatomi I, 6
MD130 Histologi - Embryologi I, 6
MD135 Fysiologi I, 6
MD140 Medicinsk biokemi II, 6
MD145 Introduktion till genetik, 6

TERMIN 3, 30

MD200 Anatomi II, 6
MD205 Histologi - Embryologi II, 6
MD210 Fysiologi II, 6
MD215 Etik, samhälle, folkhälsa och rättsmedicin, 6
MD220 Interprofessionell praktik inom hälso- och sjukvård, 3

Valbara kurser Studenterna väljer en av de prekliniska valbara kurser som visas i slutet av denna tabell, 3

TERMIN 4, 30

MD230 Neurovetenskap, 6
MD235 Medicinsk psykologi, 6
MD240 Kliniska färdigheter, 6
MD245 Grundläggande immunologi och mikrobiologi, 6
MD250 Introduktion till epidemiologi, 3

Valbara kurser Studenterna väljer en av de prekliniska valbara kurserna som visas i slutet av denna tabell, 3

Valbara kurser

Prekliniska valbara kurser (år 2-3)

MD255 Antimikrobiella medel och förskrivningspolicy, 3
MD260 Klinisk nutrition och metabolism, 3
MD265 Läkemedelsdesign och utveckling, 3
MD270 Ledning av hälso- och sjukvård, 3
MD275 Medicinsk informatik, 3
MD280 Nanomedicin, 3
MD285 Psykoneuro-endokrinologi, 3
MD290 Regenerativ medicin, 3
MD295 Klinisk anatomi av skallbasen, 3
MD297 Medicinska akademiska färdigheter, 3

TERMIN 5, 30

MD300 Patofysiologi I, 6
MD305 Patologi I, 6
MD310 Farmakologi I, 6
MD315 Semiologi I, 6
MD320 Medicinsk mikrobiologi, 6

TERM 6, 30

MD325 Patofysiologi II, 6
MD330 Patologi II, 6
MD335 Farmakologi II, 6
MD340 Semiologi II, 6
MD345 Forskningsmetoder, 3

Valbara kurser

Studenterna väljer ett av de prekliniska valfria kurserna som visas i slutet av denna tabell 3

Prekliniska valbara kurser (år 2-3)

MD255 Antimikrobiella medel och förskrivningspolicy, 3
MD260 Klinisk nutrition och metabolism, 3
MD265 Läkemedelsdesign och utveckling, 3
MD270 Ledning av hälso- och sjukvård, 3
MD275 Medicinsk informatik, 3
MD280 Nanomedicin, 3
MD285 Psykoneuro-endokrinologi, 3
MD290 Regenerativ medicin, 3
MD295 Klinisk anatomi av skallbasen, 3
MD297 Medicinska akademiska färdigheter, 3

TERMIN 7, 30

MD400 Internmedicin I, 12
MD405 Kirurgi I, 12
MD410 Medicinsk bilddiagnostik, 6

TERMIN 8, 30

MD415 Internmedicin II, 12
MD420 Kirurgi II, 12
MD425 Reumatologi och dermatologi, 3

Valbara kurser Studenterna väljer en av de kliniska valbara kurser som visas i slutet av denna tabell, 3

Kliniska valbara kurser (år 4-5)

MD430 Akut och kronisk smärtbehandling, 3
MD435 Hjärt-, thorax- och kärlkirurgi, 3
MD440 Klinisk toxikologi, 3
MD445 Diabetes och kardiovaskulär hälsa, 3
MD450 Rättsmedicin, 3
MD455 Geriatrik, 3
MD460 Infektionssjukdomar: förebyggande och behandling, 3
MD465 Maxillofacial kirurgi, 3
MD470 Neuroradiologi, 3
MD475 Plastikkirurgi, 3
MD480 Urologi, 3

TERMIN 9, 30

MD500 Neurovetenskap/Mental hälsa I, 12
MD505 Mödra- och barnhälsa I, 12
MD510 Familjemedicin / Primärvård I, 3

Valbara kurser

Studenterna väljer ett av de kliniska valbara kurserna som visas i slutet av denna tabell, 3

TERMIN 10, 30

MD515 Neurovetenskap/Mental hälsa II, 12
MD520 Mödra- och barnhälsovård II, 12
MD525 Familjemedicin/primärvård II, 3

Valbara kurser

Studenterna väljer ett av de kliniska valbara kurserna som visas i slutet av denna tabell 3

Kliniska valbara kurser (år 4-5)

MD430 Akut och kronisk smärtbehandling, 3
MD435 Kardio-thorakal och vaskulär kirurgi, 3
MD440 Klinisk toxikologi, 3
MD445 Diabetes och kardiovaskulär hälsa, 3
MD450 Rättsmedicin, 3
MD455 Geriatrik, 3
MD460 Infektionssjukdomar: förebyggande och behandling, 3
MD465 Maxillofacial kirurgi, 3
MD470 Neuroradiologi, 3
MD475 Plastikkirurgi, 3
MD480 Urologi, 3

TERMIN 11 & 12, 60

MD600 Praktik I (Internmedicin III), 12
MD605 Praktik II (Kirurgi III), 12
MD610 Praktik III (Neurovetenskap/Mental hälsa III), 9
MD615 Praktik IV (mödravård/barnhälsovård III), 9
MD620 Praktik V (Familjemedicin/primärvård III),6
MD625 Examensarbete, 12

Gör en intresseanmälan