Fysioterapi vid EUC i Nicosia

Det fyråriga fysioterapiprogrammet (BSc) vid EUC har full ackreditering på Cypern (DIPAE) och därmed i hela EU. Utbildningen är CSN-berättigad.

De centrala begreppen inom fysioterapi är rörelse, hälsa och interaktion. På fysioterapeutprogrammet får du lära dig att undersöka, bedöma och behandla människors rörelsefunktioner. Du får också lära dig att arbeta förebyggande och hur du kan hjälpa klienter att utnyttja sina egna resurser.

Har du några frågor?
Studera fysioterapeutprogrammet utomlands, EUC i Nicosia.

Programmet ger studenterna nödvändig klinisk utbildning och praktik på sjukhus, fysioterapicenter och idrottsföreningar. Studenterna utbildas i toppmoderna laboratorier och forskningsinfrastruktur som ger dem färdigheter att arbeta direkt efter examen.

  • Programmet är baserat på de standarder som utarbetats av World Confederation for Physical Therapy.
  • Det första fysioterapeutprogrammet som har erkänts av Evaluation Committee for Private Universities (ECPU) och utbildningsministeriet i Republiken Cypern och National Academic Recognition Information Center i Grekland.

Efter examen har man rätt att skriva in sig i fysioterapiregistret efter att ha ansökt hos Cyprus Physiotherapist and Physiotherapy Establishments Registration Council. Våra utexaminerade studenter arbetar på: privata fysioterapimottagningar, offentliga och privata sjukhus, idrottsförbund eller idrottsklubbar, tränings- och rehabiliteringscenter, äldreboenden.

Studieplan, fysioterapiprogrammet vid EUC, 240 ECTS

Termin 1, 30

PSY105 Hälsopsykologi, 6
EHL100 Engelska för hälsovetenskap I*, 6
HEA120 Anatomi I, 6
HEA135 Kinesiologi I, 6
HEA122 Första hjälpen, 3
ERG100 Ergoterapi, 3

Termin 2, 30

HEA130 Fysiologi, 6
HEA125 Anatomi ΙΙ, 6
HEA140 Kinesiologi ΙΙ, 6
PTH170 Ortopedik och ortopedisk kirurgi, 3
HEA145 Νeurologi, 3
EHL101 Engelska för hälsovetenskap II*, 6

Termin 3, 30

PHY200 Mjukvävnadstekniker, 6
PHY205 Neuromuskulär reeducation, 6
PHY210 Fysiska modaliteter, 6
HEA205 Patologi - Reumatologi - Nosologi, 3
HEA210 Kinesioterapi, 6
PHY215 Juridiska, bioetiska och etiska frågor inom fysioterapi 3

Termin 4, 30

PHY220 Fysioterapi vid neurologiska tillstånd Ι, 6
PHY225 Elektroterapi, 6
PHY230 Lungfysioterapi, 6
PHY235 Sjukgymnastik för cirkulationssystemet, 6
PHY240 Manuell terapi, 6

Termin 5, 30

HEA115 Forskningsmetodik och biostatistik, 6
PHY300 Fysioterapi vid neurologiska tillstånd ΙΙ, 6
PHY305 Ergofysiologi, 6
PHY310 Fysioterapi av det muskuloskeletala systemet I, 6
PHY315 Klinisk praktik Ι, 6

Termin 6, 30

PHY320 Farmakologi inom fysioterapi, 3
PHY325 Fysioterapi för särskilda befolkningsgrupper, 6
PHY330 Fysioterapi av det muskuloskeletala systemet II, 6
PHY335 Biomekanik och ergonomi, 6
PHY340 Bilddiagnostik, 3
PHY345 Klinisk praktik ΙΙ, 6

Termin 7, 30

HLS440 Examensarbete på grundnivå, 6
PHY400 Fysioterapeutisk bedömning, 6
PHY405 Idrottsfysioterapi, 6
PHY410 Fysioterapi av det muskuloskeletala systemet III, 6
PHY415 Klinisk praktik ΙΙI, 6

Termin 8, 30

PHY420 Klinisk träning, 30

Gör en intresseanmälan