Studera till tandläkare vid EUC i Nicosia

Tandläkarprogrammet (BDS) är en femårig utbildning som erbjuder det senaste inom teknik och innovation. Utbildningen är CSN-berättigad.

  • Tandläkarprogrammet vid EUC bygger på en modern läroplan baserad på de högsta europeiska och nordamerikanska standarderna
  • Toppmoderna faciliteter inkluderar biomedicinska rum, kliniska och tekniska laboratorier med patientsimulatorer och en rad tandvårdsutrustningar
  • En mångsidig studentgrupp och fakultet säkerställer en samarbetsinriktad inlärningsmiljö och ett globalt perspektiv inom området oral hälsa
  • Tandläkarhögskolan är medlem i Association for Dental Education in Europe (ADEE)
har du några frågor?

På EUC kommer du att blanda klassrumsundervisning, kompetensbyggande laboratoriearbete och patientcentrerad klinisk praktik för att utveckla de kompetenser som behövs inom dagens tandvård. De utexaminerade kvalificerar sig automatiskt för att arbeta som allmänpraktiserande tandläkare var som helst inom de 32 medlemsländerna i Europeiska unionen och Europeiska frihandelssammanslutningen.

Institutionens medlemskap i Association of Dental Education in Europe garanterar överensstämmelse med alla profil- och kompetensuppdateringar för utexaminerade europeiska tandläkare. Efter grundutbildningen erbjuder EUC en masterutbildning inom ortodonti.

Tandvård är ett givande område med flera karriäralternativ, en hög grad av självständighet och hög arbetstillfredsställelse eftersom tandläkare bidrar positivt till individers och samhällets hälsa. Det är ett socialt yrke som erbjuder utmaningar, forskning och upptäckter. Tandläkare är yrkesmänniskor vars kunskaper och färdigheter efterfrågas för omedelbar anställning eller specialisering, akademisk utbildning och/eller forskning.

Mer info

Tandläkarprogrammet erbjuder en modern läroplan baserad på de högsta europeiska och nordamerikanska standarderna för tandläkarutbildning med särskild hänsyn till "2009 Update of the Profile and Competences for the Graduating European Dentist", som är godkänd av Association of Dental Education in Europe (ADEE). Institutionen för odontologi vid EUC - School of Medicine är medlem i ADEE.

Preklinisk och klinisk tandläkarutbildning äger rum i en toppmodern anläggning och undervisas av mycket kvalificerad akademisk tandläkarfakultet. Labben inkluderar bland annat ett Haptic Simulator-labb, Digital Dentistry och Digital Planning Lab, Anatomy Lab, Dental Simulation Lab och Dental Clinic.

Technology Enhanced Learning använder Haptic och Dental Radiology Simulators som ger studenterna en korrekt och omfattande inlärningsprocess innan de kan utföra procedurer på patienter korrekt.

De flesta utexaminerade tandläkare kan arbeta på privata kliniker eller privata eller offentliga sjukhus och kliniker. De utexaminerade kan specialisera sig inom olika områden som oral kirurgi, restaurativ tandvård, pediatrisk tandvård eller ortodonti.

Den primära rollen för EUC:s tandklinik på campus är att utbilda tandläkarstudenter till kvalificerade tandläkare med viktiga färdigheter och kliniska kompetenser. Den tandvård som ges av våra tandläkarstudenter övervakas av mycket erfarna tandläkare, tandspecialister och universitetsprofessorer. På så sätt får våra patienter högkvalitativ behandling samtidigt som våra studenter får viktig erfarenhet i en idealisk inlärningsmiljö. Ladda ner foldern om tandvårdskliniken.

Studieplan, BDS, 300 ECTS

TERMIN 1, 30

DES100 Anatomi I, 6
DES105 Fysiologi I, 6
DES110 Histologi/embryologi I, 5
DES115 Principer för cellbiologi och genetik, 5
DES120 Medicinsk biokemi, 6
DES125 Tandvårdsetik, 2

TERMIN 2, 30

DES130 Anatomi II, 6
DES135 Fysiologi II, 6
DES140 Histologi/embryologi II, 6
DES145 Biostatistik - Epidemiologi, 2
DES150 Dental morfologi, 4
DES155 Tillämpad dental biokemi, 3
DES160 Biomaterial och teknik inom tandvården, 3

TERMIN 3, 30

DES202 Mikrobiologi och immunologi, 6
DES205 Patofysiologi, 6
DES210 Farmakologi, 4
DES217 Principer för kirurgi, 4
DES220 Biologi och patologi för hårda tandvävnader, 3
DES225 Grundläggande näringslära, 2
DES230 Samhällsnyttig och förebyggande tandvård, 5

TERMIN 4, 30

DES235 Principer för internmedicin, 6
DES240 Allmän terapeutik, 5
DES245 Första hjälpen, 2
DES250 Operativ tandvård I, 3
DES255 Endodonti I, 2
DES260 Fast protetik I, 3
DES265 Avtagbar protetik I, 3
DES271 Parodontologi I, 1
DES272 Oral och maxillofacial radiologi och bilddiagnostik I, 3
DES274 Fysiologi för det stomatognatala systemet I, 1
DES276 Cariologi och oral ekologi, 1

TERMIN 5, 30

DES300 Operativ tandvård II, 5
DES305 Endodonti II, 4
DES312 Fast protetik II, 4
DES315 Avtagbar protetik II, 4
DES320 Parodontologi II, 2
DES325 Oral kirurgi I, 2
DES330 Oral medicin / Oral patologi I, 1
DES337 Oral och maxillofacial radiologi och bilddiagnostik II, 3
DES340 Digital tandvård och digital planering 4
DES342 Fysiologi för det stomatognatala systemet II, 1

TERMIN 6, 30

DES345 Operativ tandvård III, 5
DES350 Endodonti III, 3
DES355 Fast protetik III, 5
DES360 Rörlig protetik III, 4
DES365 Parodontologi III, 3
DES370 Oral kirurgi II, 3
DES375 Oral medicin / Oral patologi II, 1
DES380 Pediatrisk tandvård I, 1
DES385 Dental anestesiologi, 1
DES390 Ergonomi och infektionskontroll i tandläkarpraktiken, 3
DES395 Beteende och kommunikationsfärdigheter, 1

TERMIN 7, 30

DES400 Operativ tandvård IV, 5
DES405 Endodonti IV, 4
DES410 Fast och avtagbar protetik I, 5
DES415 Parodontologi IV, 4
DES420 Oral kirurgi III, 4
DES425 Oral medicin/oral patologi III, 1
DES430 Pediatrisk tandvård II, 2
DES435 Ortodonti I, 3
DES440 Kritisk granskning av litteraturen I, 1
------ Valbar kurs 1

TERMIN 8, 30

DES445 Operativ tandvård V, 5
DES450 Endodonti V, 4
DES455 Fast och avtagbar protetik II, 5
DES460 Parodontologi V, 4
DES465 Oral kirurgi IV, 4
DES470 Oral medicin / Oral patologi IV, 1
DES475 Pediatrisk tandvård III, 2
DES480 Ortodonti II, 3
DES485 Kritisk granskning av litteraturen II, 1
DES490 Introduktion till kraniomandibulära sjukdomar, 1

TERMIN 9, 30

DES500 Operativ tandvård VI, 5
DES505 Endodonti VI, 4
DES510 Fast och avtagbar protetik III, 5
DES515 Parodontologi VI, 4
DES520 Oral kirurgi V, 2
DES525 Oral medicin / Oral patologi V, 1
DES530 Oral och maxillofacial kirurgi I, 1
DES535 Pediatrisk tandvård IV, 3
DES540 Ortodonti III, 2
DES545 Integrerat kliniskt seminarium I, 2
DES550 Geriatrisk tandvård, 1

TERMIN 10, 30

DES555 Operativ tandvård VII, 5
DES560 Endodonti VII, 4
DES565 Fast och avtagbar protetik IV, 5
DES570 Parodontologi VII, 4
DES575 Oral kirurgi VI, 2
DES580 Oral medicin / Oral patologi VI, 1
DES585 Oral och maxillofacial kirurgi II, 1
DES590 Pediatrisk tandvård V, 2
DES595 Ortodonti IV, 2
DES596 Extern rotation, 2
DES597 Integrerat kliniskt seminarium II, 2

Studenterna väljer en (1) kurs från följande:

DES491 Arbetsrelaterade risker inom tandvården, 1
DES492 Juridisk och rättsmedicinsk tandvård, 1
DES493 Marknadsföring, ledarskap och gruppledning inom tandvård, 1
DES494 Administration av tandläkarkontor, 1

Gör en intresseanmälan