Nästa generations tandläkare – framstående tandläkarutbildning på Cypern

Under det senaste decenniet har EUC – European University Cyprus investerat kraftigt i modernisering och innovation, vilket har resulterat i en tillväxt som har överträffat alla förväntningar. Genom att uppgradera omfattningen och kvaliteten på universitetsprogrammen i Cypern har man skapat en tydlig internationell inriktning för både universitetet och landet.

EUC har introducerat toppmodern teknik och stärkt landets hälsosektor genom etablerandet av den mest avancerade medicinska- och tandläkarutbildningen i regionen. Med lanseringen av det första tandläkarprogrammet i landet erbjuder universitetet ett omfattande urval av studier inom medicin och hälsovetenskap och lockar till sig akademiker och studenter från hela världen.

Det femåriga tandläkarprogrammet, som erbjuds på engelska, erbjuder en modern läroplan baserad på de högsta europeiska och nordamerikanska standarderna för tandläkarutbildning. Programmet använder toppmoderna faciliteter, inklusive anatomi-, dissektionssal och kliniska samt tekniska färdighetslabb med högteknologiska patientsimulatorer. Studenter får träning genom augmented reality, utvecklar färdigheter med hjälp av hela utbudet av tandläkarutrustning, och genom CAD/CAM-teknik lär sig studenterna design och konstruktion av tandrestaureringar. Varje laboratorium är exklusivt utformat för att rymma 20 studenter för att säkerställa hög kvalitet och ökad individualisering av undervisningen.

Skolans konkurrensfördel är tandvårdskliniken som erbjuder studenterna omfattande klinisk praxis och kontakt med patienter vilket ger högkvalitativ tandvård till hundratals personer varje år.

Med en mångsidig studentkår och fakultet, kontinuerligt stöd och en stark känsla av gemenskap, är studenterna vid EUC försäkrade om en samarbetsinriktad lärandemiljö och ett globalt perspektiv inom tandhälsan. Programmet lockar internationella studenter från hela världen, inklusive Tyskland, Italien, Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Irland, Frankrike, Israel, Indien och Grekland.

EUC utbildar en ny generation läkare och tandläkare som vid examen är fullt förberedda och automatiskt kvalificerade att arbeta som allmänläkare var som helst i de 32 medlemsländerna i Europeiska unionen och europeiska frihandelsområdet, samtidigt som de också har rätt till medlemskap i Association of Dental Education in Europe (ADEE).

EUC:s tandläkarprogram är nu en referenspunkt för regionen med tanke på dess internationella erkännande och dess överensstämmelse med EU:s krav för allmäntandläkare.

Läs mer om om Bachelor of Dental Surgery och MD Doctor of Medicine Degree vid EUC – European University Cyprus.